ماجرای یک اردوی تشکیلاتی-خانوادگی/ پایی که جا ماند
روایت دانشجویی/ پرونده شانزدهم/ اردوی مشهد
به ناچار در جدال اینکه سلامتی مهمتر است یا تشکیلات به گزینه اول رای دادم و ساعت حرکت گذشت و من از قطار تشکیلات جاماندم. به چمدان و وسایل جمع شده در آن نگاه کردم؛ نمی خواستم باور کنم همه چیز تمام شده و باید به زندگی روزمره بازگردم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار