شرکت‌های نوپا با اجرای مدل سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه می‌یابند
قانعی:
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: بهترین نوع حمایت از شرکت‌های نوپا، اجرای مدل سرمایه گذاری جسورانه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار