صافی دیالیز اطفال در هلال احمر تولید شد
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از اخذ پروانه و تولید صافی دیالیز اطفال در ۲ سایز F. ۴ و F. ۴٠ خبر داد.