ادغام کنسولگری و سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی
کنسولگری کنونی آمریکا در شهر بیت المقدس با سفارت جدید این کشور که ماه مه گذشته به بیت المقدس انتقال یافت، ماه آینده ادغام و یک مرکز دیپلماتیک واحد را تشکیل خواهند داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار