توضیحات اعطا برای تخلف ایران مال/ میلیاردر معروف ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شد
سخنگوی شورای شهر تهران درباره تخلفات پروژه ایران‌مال توضیحاتی داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار