آغاز اولین جلسه دادگاه پرونده شرکت پدیده در مشهد/ ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد پرونده پدیده
جلسات علنی دادگاه پرونده موسوم به شرکت پدیده از امروز آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار