شناسایی و ارتباط با ۶۰۰ کودک کار در پویش آفتابگردون
پویش آفتابگردون برای شناسایی و افزایش توانمندی کودکان کار راه‌اندازی شده و از این طریق ۶۰۰ کودک کار شناسایی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار