زمان نهایی ثبت نام زائران اصلی و ذخیره عتبات دانشگاهیان اعلام شد
از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان؛
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان زمان و مکان تحویل مدارک و شرایط اعزام زائرین ذخیره عتبات دانشگاهیان را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار