بوستان‌های تهران برای استفاده معلولان مناسب سازی می‌شوند
معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر پیگیری روند پیشرفت مناسب سازی بوستان‌ها در سطح مناطق ۲۲ گانه برای استفاده معلولان تاکید کرد.