گزارش عوامل حذف عنوان شهید از معابر تهران بعد از ۵۰ روز نهایی شد
گزارش نهایی کمیته ویژه بررسی عوامل حذف عنوان شهید از معابر پایتخت بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز، آماده شد و بنابر اعلام رئیس این کمیته، گزارش نهایی طی روز‌های آتی در صحن شورای شهر تهران قرائت خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار