عابدینی: تحریم وزیر ارتباطات درماندگی آمریکا در راهبرد مسائل اینترنتی است / ایالات متحده به تحریم معتاد است
در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد؛
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکائی‌ها معتقد بودند، چون در ایران استفاده از اینترنت بسیار گسترده است لذا جمهوری اسلامی نمی‌تواند موضوع قطع اینترنت را مدیریت کند اما طی روز‌های اخیر مشاهده کردند که به کار خود ادامه دادیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار