نتایج آزمون تعیین سطح توانمندی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اعلام شد
مطابق اعلام مرکز سنجش و پذیرش؛
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نتایج آزمون تعیین سطح توانمندی زبان انگلیسی این دانشگاه را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار