مجوز فعالیت رسمی چهار مجمع تخصصی کانون‌های فرهنگی صادر شد
در جلسه گروه مرکزی نظارت بر فعالیت کانون‌های فرهنگی؛
مجوز فعالیت رسمی چهار مجمع تخصصی کانون‌های فرهنگی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار