از رهبر انقلاب و قوه قضائیه برای بخشش دانشجویان با اتهام امنیتی تشکر می‌کنم
نیلی در مراسم روز دانشجو:
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه تنها در سال ۹۷ حدود ۴۰۰ نشست دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: البته از رهبر انقلاب و قوه قضائیه برای بخشش دانشجویان با اتهام امنیتی تشکر می‌کنم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار