لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد
نمایندگان مجلس لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۲ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار