پیش بینی وزیر جدید جهاد کشاورزی از میران تولید گندم در سال جاری
وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید و ۱۰.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار