دانشجویان دانشگاه فنی‌حرفه‌ای چه تسهیلات آموزشی را در دوران کرونا دریافت می‌کنند
کیانی در گفتگو با دانشجو:
معاون آموزشی دانشگاه فنی‌حرفه‌ای گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیماتی برای برگزاری کلاس‌های الکترونیک در نظر گرفته‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار