دانشگاه فنی و حرفه‌ای مجوز ۲۴۴ رشته محل جدید را کسب کرد
صالحی عمران:
رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: در راستای ساماندهی و آمایش آموزش عالی مهارتی مجوز ۲۴۴ رشته محل جدید در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه فنی و حرفه‌ای اخذ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار