همکاری مشترکی جهت تولید جوهر ضدویروس کرونا برای ماسک
با کمک نانوذرات نقره صورت می‌گیرد
دو شرکت فعال در حوزه گرافن در حال انجام پروژه تولید جوهر حاوی اکسیدگرافن عامل‌دار شده با نانوذرات نقره هستند تا از این جوهر برای سطح ماسک‌ها و دیگر تجهیزات مراقبت شخصی استفاده کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار