سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران منصوب شد
با حکم طهرانچی؛
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران طی حکمی از سوی محمدمهدی طهرانچی منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار