۴۹۳ نفر بر نحوه اجرای امتحانات در دانشگاه آزاد نظارت دارند
قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی دانشگاه آزاد:
قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظارت مستمر بر نحوه اجرای امتحانات دانشگاه توسط ۴۹۳ نفر از همکاران ادارات کل مناطق ده گانه و شبکه ارزیابان این مرکز بر نحوه اجرای امتحانات در حال انجام است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار