۲ میلیون از معوقات کارگران کنتورسازی قزوین به حساب آنان واریز شد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
کارگر کنتورسازی قزوین گفت: اخیرا کارگران برای پیگیری مطالبات خود مقابل استانداری تجمع کردند که در نتیجه آن، ۲ میلیون تومان به حساب ما واریز شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار