رحمانی فضلی: ما پیرمرد‌ها باید برویم و جوانان بیایند / استخدام در ادارات خیلی دست مدیران نیست
وزیر کشور گفت: استخدام‌های ما بر حسب یک سیستم و شرکت در آزمون‌هاست و حضور افراد در ادارات واقعاً خیلی در دست مدیران نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار