فرار معترضان آمریکایی به کلیساها از خشونت پلیس
چهار ماه از کشته شدن جورج فلوید می‌گذرد و موج عدالتخواهی و اعتراض مردم آمریکا به تبعیض نژادی و خشونت پلیس ادامه دارد. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است معترضان برای در امان بودن از خشونت پلیس، به کلیسا‌ها پناه می‌برند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار