فقط دولت‌هایی که اقدام تروریستی را محکوم نمی‌کنند از وجود تروریسم سود می‌برند
باقری:
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه فقط دولت‌هایی تروریسم را محکوم نمی‌کنند که از وجود و اشاعه تروریسم سود می‌برند، گفت: اروپایی‌ها با تروریستی ندانستن این جنایت و محکوم نکردن آن به تروریست‌ها چراغ سبز نشان دادند و با این رویکرد عملا تیغ تروریست‌ها را تیز می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار