کارگر کجای کار است؟
یادداشت دانشجویی|
کنتورسازی زمانی در اوج قله‌های موفقیت برای خودش برو بیایی داشت، اما حالا تمامش را می‌شود در یک داستان گنجاند، مثل خیلی از داستان‌های دنباله‌‌دار دیگر!
ارسال نظرات
آخرین اخبار