نگاهی به سیره علمی و سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی
آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی از جمله علما و روحانیونی بود که در طول سا‌های پس از انقلاب اسلامی با تفکرات و نظریات خود به هدایت و اثربخشی بر مسیر انقلاب اسلامی و انقلابیون مبادرت ورزید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار