ابریشمی: مشارکت ۱۰ درصد اساتید تربیت مدرس در قرارداد‌های ارتباط با صنعت / وزارت علوم کُند عمل می‌کند
پرونده ویژه| هیئت علمی‌های خاموش- ۲۲
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به کُند عمل کردن وزارت علوم در بحث پیوند و ارتباط با صنعت گفت: تنها ۱۰ درصد اساتید این دانشگاه در پروژه‌های ارتباط با جامعه مشارکت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار