اولین «ربات موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال»، توسط فیزیوتراپیست و متخصص رباتیک پزشکی کشورمان طراحی و ساخته شد
به همت محقق ایرانی بورسیه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛
«ربات موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال (شانه)»، برای اولین بار در جهان، در قالب پایان نامه طراحی و ساخته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار