رهبر جمهوریخواهان سنا ترامپ را به برپایی شورش در کنگره متهم کرد
در یک سخنرانی در صحن مجلس سنا؛
رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنای ایالات متحده روز سه شنبه در یک سخنرانی رئیس جمهور کنونی این کشور را به تحریک و تهییج هواداران خود برای برپایی شورش در کنگره متهم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار