دانشگاه بوعلی در رتبه بین ۱۰ تا ۲۰ دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفت
براساس آخرین رتبه‌بندی ISC؛
دانشگاه بوعلی براساس آخرین رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در رتبه بین ۱۰ تا ۲۰ دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار