نمکی: اگر نگاه کارشناسی در کشور خریدار داشت موج چهارم اتفاق نمی‌افتاد / گفتم ترکیه را ببندید چون می‌دانستم آنجا چه خبر است
وزیر بهداشت گفت: ما برای فدا شدن و روی مین رفتن آمده‌ایم نه برای ارتقای درجه و پست؛ سیاست باز نیستیم، بلدیم، اما اهلش نیستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار