شیوه‌نامه همکاری بین سازمانی الگوسازی در علوم پزشکی تدوین شد
با همکاری ۵ نهاد؛
با هدف الگوسازی و تکریم افراد شاخص در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی، شیوه‌نامه همکاری بین پنج نهاد آموزش پزشکی تدوین شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار