تقدیر و تشکر از کمیته ایمنی میراث فرهنگی سازمان آتش نشانی تهران
نظر به تشکیل کارگروه ایمنی میراث فرهنگی سازمان آتش نشانی تهران در سال ۱۳۹۸ و همکاری پیوسته و تنگاتنگ این کارگروه در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، بازدید و ارائه دستورالعمل ارتقا ضریب ایمنی به ابنیه فرهنگی – تاریخی، طی مراسمی از زحمات و همیاری‌های شایسته این عزیزان تقدیر بعمل آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار