فهرست دانشگاه‌های برگزیده در ثبت پایان‌نامه منتشر شد
برای ۶ ماه دوم سال ۹۹؛
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های برگزیده در ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهاده‌ها را در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار