ارائه گزارش عملکرد ۴ ساله معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور طی گزارشی عملکرد معاونت پژوهشی این دانشگاه از سال ۱۳۹۶ تا به امروز را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار