راهکار‌هایی کارشناسانه برای کاهش بحران آب / مدیریت آب به عهده ذینفعان باشد
گزارش |
کارشناسان معتقدند که بحران آب در صورتی مدیریت می‌شود که ذینفعان آب؛ یعنی کشاورزان و صنعتگران در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار