جمع هزار نفری وکلا انتصاب فردی جوان از بدنه مرکز وکلا جهت تصدی امور حمایت کردند
در پیمای به رییس دستگاه قضا؛
۱۰۰۰ نفر از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه از قاضی القضات خواستار انتصاب فردی جوان جهت تصدی امور در این مرکز شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار