باید ظرفیت جذب پزشک به سالانه ۸ هزار نفر افزایش یابد
ابراهیمی در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون بهداشت گفت: برای بهبود وضعیت فعلی پزشکی باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی توزیع پزشکان را انجام بدهیم. وقتی پزشکان با سهمیه مناطق محروم تخصص قبول می‌شوند و تخصص هم می‌گیرند، در نهایت ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار