توسعه حوزه ارتباطات با ایجاد مراکز نوآوری پُست در ۵ استان کشور
همکاری معاونت علمی و اداره پست؛
پُست ایران پنج مرکز نوآوری در استان‌های تهران، گلستان، خراسان رضوی، یزد و اصفهان راه‌اندازی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار