اهداف تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
یادداشت دانشجویی|
گسترش فرهنگ اسلامی، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی و خودکفایی در عرصـه‌های گوناگون علمی از مهمترین اهدافی بود که پس از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) سـتادی به عنوان انقلاب فرهنگی شکل گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار