شرحی بر عملیات کربلا ۴؛ تاسوعای شهدای غواص
نام کربلا ۴ که می‌آید بوی غربت، خون و بوی کشتی نیم سوخته حاج ستار نیز می‌آید؛ عملیاتی که شهدای آن در آبی غرق و شهید شدند که چندین قرن پیش علمدار دشت کربلا به آن زد؛ علقمه!
ارسال نظرات
آخرین اخبار