جزئیاتی از جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ترکیب جدید شورا اعلام شد
عاملی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیاتی را از جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار