العرب: دولت آمریکا سرگردان است ایران برنامه خود را پیش می‌برد
روزنامه سعودی العرب چاپ لندن با اشاره به درماندگی دولت آمریکا مقابل ایران نوشت: بر کسی پوشیده نیست در واشنگتن یک دولت حیران و سرگردان حکومت می‌کند
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار