خدمات درمان ناباروری باید به نفع مردم اصلاح شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد خدمات درمان ناباروری باید به نفع مردم اصلاح شود و این وضعیت باید با نظارت بیشتر بر عملکرد این مراکز و کمک بیمه‌ها در پوشش بیشتر خدمات، اصلاح شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار