انتقاد شورای صنفی وزارت بهداشت از آیین نامه جدید
مجمع عمومی دبیران کل و شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت در خصوص آیین نامه پیشنهادی جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نامه‌ای ارسال کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار