سازندگی، باورسازی و هویت‌سازی از کار‌های روابط عمومی‌هاست
زلفی گل:
وزیر علوم گفت: سازندگی، هویت سازی و باورسازی مار روابط عمومی‌هاست، چون انتقال موفقیت‌ها تاثیر حس خودباوری را در مردم تقویت می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار