وام‌های خرید و ودیعه مسکن برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها افزایش یافت
وام‌های خرید و ساخت و ودیعه مسکن برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به مبالغ ۶۰۰ میلیون تومان و ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار