مهار و کنترل کرونا چگونه محقق شد؟+ فیلم
در گفتگو با دانشجو بررسی شد؛
یک متخصص بیماری‌های نوپدید و بازپدید عوامل موثر در مهار و کنترل بیماری کرونا در شرایط فعلی را تشريح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار