۳۰ تیر مهلت تکمیل مدارک درخواست مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر
در سامانه نقل و انتقال؛
دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه علوم پزشکی که با درخواست میهمانی آن‌ها موافقت شده تا ۳۰ تیر فرصت دارند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار